Firemná kultúra

Firemné hodnoty

1. Zákazník ako prvý.              

2. Bezúhonnosť a nadšenie.

3. Pragmatická inovácia

4. Boj a win-win

Poslanie spoločnosti

Nechajte produkty spoločnosti šíriť sa po celom svete!

Poslanie spoločnosti

Vytvorte si na jednom mieste vysokokvalitného dodávateľa výrobkov pre zariadenie domácnosti.Vytvorte lepší život pre rodiny zápasiacich partnerov.Poriadne prispievať na sociálne zabezpečenie